Nazovite nas +387 (0)33 210 212 Ferhadija 5/1, 71000 Sarajevo, BiH
Radno vrijeme: Pon - Pet: 09:00 - 18:00 Sub: 09:00 - 14:00

Informacije za pacijente

Očna poliklinika - Optički Studio

Poštovani pacijenti i posjetioci,

Dobrodošli u našu polikliniku! Naš postojeći i budući cilj je usmjeren na što kvalitetnije i uspješnije liječenje pacijenata s oftalmološkim smetnjama. Naša djelatnost je usmjerena na to da pružimo usluge savremenog znanja iz oftalmologije i optometrije koje je zasnovano na relevantnim dokazima, kliničkim studijama te decenijama dugom iskustvu iz ove oblasti. Mi ćemo se potruditi da Vam boravak u našoj ustanovi bude ugodan i siguran, te Vas molimo da bez ustručavanja iskažete Vaše želje, sugestije ili pritužbe.

JEDNAKOST U PRISTUPU PRUŽANJA USLUGA: Svim pacijentima se garantuje jednak pristup i pružanje zdravstvenih usluga bez diskriminacije po osnovu rase, boje kože, spola, spolne orijentacije, jezika, vjerovanja, političkog i drugog uvjerenja, socijalnog i nacionalnog porijekla i bez obzira na invaliditet osobe.

PRAVA PACIJENATA
Prava utvrđena zakonom pacijent ostvaruje na osnovu suvremene medicinske doktrine, stručnih standarda, te u skladu sa mogućnostima zdravstvenog sistema.

Svakom pacijentu našoj poliklinici garantuju se prava na:

  • Dostupnost zdravstvene zaštite: Svakom pacijentu se obezbjeđuje zdravstvena zaštita u skladu sa zdravstvenim stanjem, ličnim potrebama i zakonom, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.
  • Informacije: Pacijent ima pravo na informacije o svom zdravlju i mogućnostima liječenja. Informacije će biti saopštene razumljivim jezikom, prilagođene pacijentovom obrazovnom nivou, psihičkom i emocionalnom stanju
  • Obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja: Informisanje pacijenta obavlja ljekar odgovoran za njegovo liječenje. Pacijent će dobiti tačno i iscrpno obaviještenje o svim pitanjima u vezi zdravstvenog stanja te sa svrhom provedbe predloženog oblika liječenja, biti upoznat sa djelovanjem lijeka, kao i sa mogućim negativnim posljedicama, sudjelovati u planiranju i provođenju svoga liječenja.
  • Samoodlučivanje i pristanak: Punoljetna osoba, sposobna za odlučivanje, ima pravo odlučiti o svemu što se tiče liječenja, ima pravo prihvatiti ili odbiti predloženi terapijski postupak. Pismeni pristanak pacijent daje na posebnom obrascu. Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi ili osobi koja ima skrbnika, pristanak potpisuju roditelji/skrbnik.
  • Povjerljivost informacija i privatnost: Sve lične informacije saopštene zdravstvenom radniku su povjerljive prirode i saopštavaju se drugom zdravstvenom radniku i zdravstvenom saradniku samo kada je to potrebno i u mjeri u kojoj je to potrebno za svrhu liječenja.
  • Tajnost podataka: Podaci iz medicinske dokumentacije se smatraju službenom tajnom i mogu se saopštiti drugim pravnim i fizičkim licima bez suglasnosti pacijenta samo u zakonom predviđenim slučajevima
  • Lično dostojanstvo: Obaveza je zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika da u svim okolnostima poštuju i štite dostojanstvo pacijenta, privatnost, intimnost, svjetonazor, moralna i vjerska uvjerenja.
  • Pravo na izbor liječnika: Svaki pacijent prilikom naručivanja na pregled ima pravo izabrati onog zdravstvenog radnika kojeg želi.
  • Pravo na drugo mišljenje: Svaki pacijent ima pravo tražiti mišljenje od drugog zaposlenog liječnika ili ići po drugo mišljenje u vezi sa dijagnozom i predloženom terapijom u drugu javnu ili privatnu ustanovu.
  • Pravo na prigovor: Ukoliko pacijent nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika ima pravo podnijeti prigovor. Prigovor može napisati u Knjigu žalbi ili iznijeti Direktoru usmeno ili pismeno (poštom, elektronskom poštom, putem sandučića, predajom na recepciju). U prigovoru treba navesti ime i prezime zaposlenika na koga se prigovor odnosi, a ako to nije moguće podatke o izgledu radi identifikacije, vrijeme dešavanja i kratak opis dešavanja na koji se prigovor odnosi. Ukoliko pacijent očekuje odgovor po prigovoru, dužan je navesti ime i prezime i adresu.


Naš tim Vam se zahvaljuje na povjerenju!